תקנון האתר ותנאי שימוש

ברוכים הבאים ל-UFIX (להלן: “החנות המקוונת”).

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב, והוראות תקנון זה יחולו על שימוש ופעולה שיעשו על ידך (להלן: “המשתמש”). כפי שיפורטו בפרק “שימוש באתר” שמובא בהמשך.

המשתמש/ת מצהיר/ה כי לא תהיה לו/ה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה וידוע כי שימוש באתר מהווה הסכמה לכל תנאיו.

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. כותרות הפרקים מובאות לשם התמצאות בלבד, ואין להחשיב אותם בשום צורה בפרשנות תנאי השימוש. תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, יחד עם זאת הוא מיועד לכל המגדרים.

החנות המקוונת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

השימוש באתר הינו חופשי ונגיש ממחשבים סמארטפונים וטאבלטים. כל כניסה לאתר ממכשירים אלה או אחרים מהווה הסכמת המשתמש לתקנון זה.

1. שימוש באתר :

1.1) על המזמין או המזמינה באתר להיות מעל גיל 18 לפחות מבחינה משפטית לביצוע הזמנות באתר או באפליקציה . המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, המשתמש הוא בעל כתובת בישראל, ובעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

1.2 ) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

1.3) גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים בחנות המקוונת, מהווה הסכמתך לקבלת תנאי התקנון. במידה ואינך מסכים/מה לתנאי השימוש, הנך מתבקש/ת שלא לעשות שימוש באתר.

1.4) אחריות מפעילי החנות המקוונת מוגבל למוצרים ו/או לשירותים (להלן: “המוצרים”) אותם היא מספקת.

1.5) פרטיות השימוש בחנות המקוונת הנו בהתאם לתקנון השימוש באתר.

1.6) חלק מהשירותים המוצעים באתר ידרשו רישום מוקדם של פרטים מסוימים. לצורך כך, עליך להזין את פרטיך האישיים, דוגמת- שם מלא, מספר תעודת זהות, דרכי התקשרות וכיו”ב. אין חובה למסור פרטים אלו אך ייתכן כי ללא הפרטים הללו תוגבל הגישה והאפשרות לביצוע פעולות מסוימות באתר. הפרטים שיימסרו על ידך יישמרו במאגרי האתר, והשימוש בהם נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

 

2. ביצוע רכישות והזמנות בחנות המקוונת:

2.1) אפשרויות התשלום באתר עומדות בתקני האבטחה המחמירים ביותר ומאושרים על ידי חברות האשראי ואפליקציית BIT

באמצעות כרטיס אשראי, אפליקציית BIT באופן מאובטח (ssl) ומאושר על ידי כל חברות האשראי.

למען הסר ספק אפשרויות תשלום באמצעות כרטיס אשראי / תשלום ב-Bit / תשלום Paypal

2.2)ביצוע רכישות והזמנות בחנות המקוונת תיעשה באמצעות מסירת פרטי תשלום על ידך, לרבות כרטיס חיוב ו/או אישור באמצעי תשלום דיגיטלי אחר כגון אפליקציית Bit או Paypal

2.3) החנות המקוונת רשאית לדרוש בכל עת הצגת פרטים נוספים אודותיך, על מנת לאמת את זהותך האמיתית, וכי השימוש באמצעי התשלום נעשה באופן חוקי.

2.4) החנות רשאית שלא לספק את המוצרים שהוזמנו על ידך ולסיים את המשך שימושך באתר, במידה ותעשה את כל אחד מאלו:

מסירת פרטים שגוים
אם נחסם כרטיס האשראי שהזנת למערכת, או הוגבל לשימוש באופן כלשהוא
ביצוע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר, ו/או בחנות או בצדדים שלישיים כלשהם בגין הפרת תנאי תקנון זה.
2.5) כל המחירים בחנות מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים כולל מע”מ.
אליהם במידת הצורך ועל פי שיקול דעת החברה, יתווספו דמי משלוח על פי מיקום ותעריף שנקבע בעת הרכישה .

2.6) לאחר ביצוע ההזמנה באתר החנות, תיערך בדיקת פעולת הרכישה מול חברות כרטיסי האשראי, ובעקבותיה תישלח הודעה אשר מאשרת או דוחה את התשלום. רק במידה והעסקה קיבלה את אישור חברות כרטיסי האשראי, תיחשב העסקה כמאושרת, והחנות תדאג למשלוח הפריטים המוזמנים על ידך.

2.7) הזמנה שלא נקלטה במחשבי החנות ו/או האתר, או התקבלה באופן תקול ושאינה מכילה את כל הפרטים הנדרשים בהרשמה לרכישה בחנות, לא תחשב כהזמנה שנתקבלה באתר.

2.8) מועד קבלת ההזמנה כפי שנרשם בשרתי החנות הוא המועד הקובע לכל דבר ועניין. החנות ו/או מפעיליה לא יישאו באחריות במישרין ו/או בעקיפין על כל מקרה בו ההזמנה שלך לא התקבלה במערכת (מכל סיבה שהיא) או כל סוגיה טכנית המונעת ממשתמש לבצע הזמנה.

2.9) אישור ההזמנה הסופי מתבצע רק לאחר קבלת ההזמנה ובדיקת זמינות המוצר במלאי , יש לציין כי ייתכן ובמקרים מסוימים מוצר שהוזמן אזל במלאי למרות שלא צוין זאת באתר , במקרה זה יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי מלא וביטול העסקה או למציאת חלופה שוות ערך למוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג’.

2.10) החנות רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

2.11) החנות רשאית להציע באתר מבצעים מיוחדים, הטבות והנחות ושומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

 

3.) מלאי וזמינות מלאי

3.1) לידיעת משתמשי ומשתמשות האתר – הפריטים המוצעים באתר אינם מוחזקים במלאי אלא מוזמנים ע”י הספקים איתם מתנהל האתר. עדכון האתר נעשה באופן תדיר על בסיס מלאי הספקים אתו עובד האתר, אמנם ייתכנו שינויים ועיכובים בזמני העדכונים השותפים והאתר לא מתחייב לזמינותם המלאה של כל המוצרים ברגע נתון במלאי , אנו נדאג ליידע אותך במידה ומוצר שהוזמן לא קיים במלאי ונציע חלופות אפשריות .

3.2) רכישה באתר מתבצעת על בסיס מלאי קיים של מוצרים, חלקי מוצרים, חלפים למוצרים וצבעים קיימים. במידה ולא קיים אחד מהפריטים המצוינים בהזמנה שהתקבלה באתר במלאי, החברה תספק מוצרים ו/או חלקים ו/או חלפים ו/או צבעים ברמה זהה לרכישה שבוצעה באתר, לאחר הודעה ללקוח.

3.3) ברור ומוסכם, שחוסר כלשהו במלאי של כל אחד מהפריטים המצוינים בהזמנה ו/או הודעה ע חוסר כלשהו אינם מהווים עילה לביטול אוטומטי של הרכישה באתר.

3.4) ביטול עסקה יתקיים רק לאחר תיאום עם מי מהמוסמכים מטעם החברה לבצע ביטול עסקה וזאת לאחר כי תוצענה ללקוח חלופות דומות. במידה והלקוח לא הסכים לקבל את החלופות שהוצגו בפניו, יהיה רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה המלאה בכתב למייל ורק אז תתבטל הרכישה ויבוטל החיוב בגין רכישה זו תוך חמישה ימי עסקים. מעסקאות שחויבו בכרטיס אשראי ייגבו 5% דמי תפעול מסך כל העסקה, שיופחתו מההחזר המגיע ללקוח.

4) אספקה, שירות לקוחות ואחריות:

4.1) זמן האספקה הינו עד 5 ימי עסקים.

4.2) המוצרים שנרכשו בחנות יסופקו לכתובת בישראל ו/או לנקודת איסוף בהתאם לפרטים שמסרת בטופס הזמנה, בפרטי המוצר או תואמו עם בית העסק בעת ההזמנה. על מנת להזין כתובת משלוח שונה, נא לציין זו בעת ההזמנה ו/או על ידי מערכת שליחת הודעות “צור קשר” באתר.

4.3) על הלקוח להודיע על כל שינוי במועד ובמיקום האספקה.

4.4) בהזמנות לאזורים מרוחקים או מחוץ לשטחי הקו הירוק יתכנו עיכובים בזמני האספקה.

4.5) אספקת הזמנות תתאפשר בתחומי מדינת ישראל וזאת בכפוף לתנאים הבאים:

1) ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה.

2) אם מדובר בחברה, ארגון, קיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד או שאין בהם רישום מסודר של רחובות ומספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית באותו מקום.

4.6) האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב בהזמנה ו/או אי אספקה שיגרם כתוצאה מהסיבות הבאות:

1) כוח עליון ו/או אירועים חריגים ו/או אירועי חירום שלא בשליטת האתר

2) מסיבות הקשורות לחברת השליחויות

3) תקופות חגים ו/או בתקופות הקודמות לחגים כולל חודשיים שבהם מתקיימים חגי אינטרנט.

4) סגירת המשק ו/או סגר כללי כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני השירות יפגעו מכל סיבה שהיא.

4.7) עלות ההזמנה אינה כוללת את עלות המשלוח. עלות המשלוח עלול להתעדכן מעת לעת בהתאם לתנאי האתר ובהתאם לאמור בפירוט המוצר.

4.8) החשבונית תונפק אוטומטית למייל שצוין במערכת ועל שם הלקוח שביצע את הרכישה.

4.9) יום ביצוע ההזמנה הינו יום אישור חברת האשראי על העסקה.

ימי העסקים הינם : ראשון, שני , שלישי , רביעי , חמישי .

שישי – שבת וערבי חג או חצאי ימים אינם ימי עסקים .

4.10) אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברת שליחויות ההזמנה תשלח עפ”י הכתובת שהוזנה בעת ההזמנה ותחויב התשלום של 35 ₪

4.11) ללקוח ישנה אפשרות לבצע איסוף עצמאי בתיאום מראש מהחנות או המיקום בו מוחזק המלאי 

הזמנתך תהיה מוכנה לאיסוף תוך עד 5 ימי עסקים לא כולל שישי שבת וחגים.

יש לבחור “איסוף עצמי” בעת ביצוע ההזמנה. ויש לתאם מראש

4.12) אספקה של מוצרים גדולים מבוצעת ע”י חברת שליחויות ותתומחר בהתאם לגודל ו/או משקל המוצר.

4.13) החנות אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך תעמוד לרשותכם כדי לנסות לפתור כל בעיה על הצד הטוב ביותר.

4.14) מועד השלמת ביצוע ההזמנה הנו מועד אישור ביצוע ההזמנה על ידך ואישור העסקה והשלמת תהליך התשלום במלואו. מובהר, כי אישור קליטת ההזמנה הוא אישור המתקבל באמצעות הדואר האלקטרוני שמסרת ובו מצוינים מספר ההזמנה, מספר לקוח, פרטי לקוח וכן פרטי ההזמנה.

4.15) מובהר, כי על מועד האספקה יחולו סעיפים 28 ו-43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג – 1973 וכן סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א – 1970.

4.16) ביטול עסקה יתבצע לא יאוחר מ-30 ימים מיום הרכישה, ובהצגת חשבונית בגין הרכישה. המוצר יוחזר באריזתו המקורית ללא פגע וכאשר לא נעשה בו שימוש. מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח וכן מוצרים הניתנים להעתקה ושיכפול, ו/או מוצרים אשר בוצע בהם שימוש החנות לא תאפשר ביטול רכישה וזיכוי בגין הרכישה.

 

5) פגמים במוצרים שסופקו ו/או הותקנו

5.1) מוצר ייחשב לפגום רק אם סך הפגמים השריטות המידות והריתוכים הגלויים שבו יעלה על 15% משטח המוצר הגלוי לעין.

5.2) הגדרת מוצר כפגום לא מזכה את הלקוח בזיכוי מלא או חלקי, באישור לביטול עסקה או לפיצוי כלשהו.

5.3) על הלקוח לבדוק היטב את המוצרים שהתקבלו בזמן האספקה וההתקנה ולדווח מיד על כל פגמים שהתגלו למייל המופיע באתר או לטלפון 0549393110 או ביצירת קשר דרך האתר

5.4) במידה והתגלו פגמים עד 72 שעות מזמן האספקה או ההתקנה יש לדווח עליהם מידית לכתובת הדוא”ל או לטלפון הנ”ל. לאחר זמן זה לא יתקבלו פניות על פגמים במוצרי החברה.

5.5) בחירת משלוח דרך שירות או חברת משלוחים דומה יעשה רק בכפוף לתקנון המשלוחים של החברה ולפי תנאי חברת השילוח שנבחרה.

5.6) טעות “קולמוס” ברורה בתיאור המוצר, כדוגמת ניקוב המחיר באגורות במקום בשקלים או השמטת ספרה מהמחיר, לא תחייב את החנות המקוונת.

5.7) התמונות המוצגות בחנות המקוונת נועדו להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין חלקן או כולן, לבין המוצרים בפועל.

5.8) על כל התמונות באתר התמונות חלים חוקי זכויות היוצרים והשימוש ואסור לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה, לרבות פרסום במדיות אחרות פיסיות או דיגיטליות.

5.9) אחריות על מוצרים, ביטולם והחזרתם תהיה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981. כל פנייה תיעשה בכתב בלבד.

 

6) מדיניות הפרטיות

6.1) לצפיית מדיניות הפרטיות ברחבה לחץ כאן

6.2) מסירת הפרטים האישיים באתר ו/או בעת ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של המזמין ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין לכל תנאי התקנון לרבות תנאי הרכישה.

6.3) החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה ומשתמשת בשירותי אבטחה המתקדמים ביותר בכדי לאפשר בטחון מלא על פרטי האשראי ולא תהייה אחראית על גניבה כזו או אחרת של פרטי אשראי בדרכים זדוניות.

6.4) החנות משתמשת בשירותי סליקה מתקדמים מאובטחים ומאושרים על ידי כל חברות האשראי וכן עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי בתקן המחמיר ביותר המתעדכנים מעת לעת.

6.5) למען הסר ספק, בהצטרפות לניוזלטר שלנו את/ה נותנת את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, מהאתר. כמו-כן, את/ה רשאית, בכל עת, להודיע לחברה על סירובך לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, ע”י שליחת הודעה למייל

 

בברכה,

UFIX